szybki kontakt:

(91) 395 00 28

Stowarzyszenie Monar Markot

Regulamin

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIE MONAR SCHRONISKO
DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT
w Łagiewnikach

 

§1

Obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania alkoholu, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych.

§2

Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania pod wpływem wyżej wymienionych środków.

 

§3

Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania agresji, przymusu, groźby lub szantażu w jakiejkolwiek formie psychicznej lub fizycznej.

 

§4

Szczegółowe prawa i obowiązki podopiecznego Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT zawiera Karta Praw i Obowiązków Mieszkańców.

 

§5

Szczegółowe obowiązki i prawa pracownika Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT zawiera regulamin pracy i indywidualny zakres obowiązków.

 

§6

Każdy podopieczny zobowiązany jest do wnoszenia opłat za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT. Zwolnienie z opłat może się odbyć na wniosek Dyrektora placówki. Szczegóły zawiera informacja dotycząca pobierania opłat za pobyt w placówkach opieki społecznej Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MONAR-MARKOT.

 

§7

Ponad to każdy podopieczny, osoba funkcyjna, wolontariusz oraz pracownicy Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT zobowiązani są stosować się do:

Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Przepisów Przeciw Pożarowych

Przepisów Sanitarnych i Epidemiologicznych

 

§8

Wszyscy podopieczni, osoby funkcyjne, wolontariusze, pracownicy winni stosować się do Planu Dnia.

§9

W szczególnych sprawach, skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor placówki.

 

§10

Mieszkańcy STOWARZYSZENIA MONAR – Schronisko Dla Osób Bezdomnych MARKOT w Łagiewnikach, mogą składać skargi i wnioski Prezesowi Z.G. Stowarzyszenia MONAR p. Elżbiecie Zielińskiej.

§11

Podopieczny zobowiązany jest zapoznać się z treścią oświadczeń co potwierdzi czytelnym podpisem:

- oświadczenie o posiadanym majątku

- oświadczenie o osobie do kontaktu

- oświadczenie o rzeczach przechowywanych

 

§12

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Monar Schronisko dla osób bezdomnych Markot; adres: Łagiewniki 1, 72-315 Resko; NIP 253 01 30 059, Regon 000972654-00635. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji usług opiekuńczych w Stowarzyszeniu Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot.


Regulamin (wersja pdf do pobrania na dysk)PDF icon